Interim support

vertrouwenspersoon

“Integriteit is het juiste te doen, zelfs als er niemand kijkt.”

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Helaas komen ongewenste omgangsvormen of misstanden nog altijd veel te veel voor op de werkvloer. Uit cijfers van het CBS blijkt dat jaarlijks ruim 1,2 miljoen werknemers ongewenst gedrag ondervinden op de werkvloer.

Kate als VP
Soms is een externe vertrouwenspersoon gewenster dan een interne. Sinds 2020 ben ik gecertificeerd LVV vertrouwenspersoon. 

De drie hoofdtaken van een vertrouwenspersoon:

  • Opvang, ondersteuning en begeleiding van de klager
  • Voorlichten en informeren van medewerkers en leidinggevenden
  • Signaleren van ongewenste omgangsvormen en gevraagd en ongevraagd adviseren van leidinggevenden

Waarom een vertrouwenspersoon?

Ongewenst gedrag heeft niet alleen psychosociale gevolgen voor het directe slachtoffer. Ook de werkgever ervaart op den duur de negatieve gevolgen. De werknemer wordt minder productief door onder andere concentratieverlies of slaapgebrek. Andere gevolgen kunnen zijn dat de medewerker zich niet meer betrokken voelt bij de organisatie of vaker gaat verzuimen. Uiteindelijk kan de medewerker langdurig ziek worden. Een werkgever is verantwoordelijk voor de medewerkers die zich onveilig voelen. Er bestaat een zorgplicht en men dient ervoor te zorgen dat medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag na een incident worden opgevangen en begeleid door een deskundig persoon. 

kate organizing - interim support

kate organizing staat voor

  • rust
  • ruimte
  • overzicht

Aanvraag intakegesprek

Wilt u meer informatie over Kate Organizing en wat Kate kan doen voor u en uw bedrijf, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek bij u op locatie.

© kate organizing 2021

Delen

kate organizing

Effectief met plezier